Zespół Roboczy ds. Ubezpieczeń Społecznych

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Wiesław Kozanecki (Polska Izba Artykułów Promocyjnych)

Data powstania zespołu

29.08.2019 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Ubezpieczeń Społecznych

Pisma - Zespół Roboczy ds. Ubezpieczeń Społecznych

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Ubezpieczeń Społecznych