Zespół Roboczy ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Sebastian Nasiłowski (Polska Izba Turystyki)

Data powstania zespołu

13.02.2020 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego

Pisma - Zespół Roboczy ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego