Zespół Roboczy ds. Transportu

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Andrzej Bogdanowicz (Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego)

Data powstania zespołu

24 października 2018 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Transportu

Pisma - Zespół Roboczy ds. Transportu

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Transportu