Zespół Roboczy ds. Telekomunikacji

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Karol Skupień (Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej)

Data powstania zespołu

3 kwietnia 2019 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Telekomunikacji

Pisma - Zespół Roboczy ds. Telekomunikacji

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Telekomunikacji