Zespół Roboczy ds. Rzemiosła

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Data powstania zespołu

25 kwietnia 2019 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Rzemiosła

Pisma - Zespół Roboczy ds. Rzemiosła

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Rzemiosła