Zespół Roboczy ds. Recyklingu i gospodarki odpadami

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Karol Wójcik (Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami)

Data powstania zespołu

4 lutego 2019 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Recyklingu i gospodarki odpadami

Pisma - Zespół Roboczy ds. Recyklingu i gospodarki odpadami

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Recyklingu i gospodarki odpadami