Zespół Roboczy ds. Podatków i danin quasi-podatkowych

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

dr Radosław Bulejak (Business Centre Club)

Data powstania zespołu

27 lutego 2019 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Podatków i danin quasi-podatkowych

Pisma - Zespół Roboczy ds. Podatków i danin quasi-podatkowych

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Podatków i danin quasi-podatkowych