Zespół Roboczy ds. Paliw

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Adam Toczyski (Polska Izba Paliw Płynnych)

Data powstania zespołu

27 marca 2019 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Paliw

Pisma - Zespół Roboczy ds. Paliw

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Paliw