Zespół Roboczy ds. Outsourcingu pracowniczego

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Wiesław Wójcik (Porozumienie Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez Organy RP)

Data powstania zespołu

23 października 2018 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Outsourcingu pracowniczego

Pisma - Zespół Roboczy ds. Outsourcingu pracowniczego

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Outsourcingu pracowniczego