Zespół Roboczy ds. Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 

Przewodnicząca Zespołu Roboczego

Izabella Żyglicka (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach)

Data powstania zespołu

20 listopada 2018 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Pisma - Zespół Roboczy ds. Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary