Zespół Roboczy ds. Ochrony Danych Osobowych

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Andrzej Lewiński (Krajowa Izba Gospodarcza)

Data powstania zespołu

19 czerwca 2019 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Ochrony Danych Osobowych

Pisma - Zespół Roboczy ds. Ochrony Danych Osobowych

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Ochrony Danych Osobowych