Zespół Roboczy ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Joanna Torbé (Business Centre Club)

Data powstania zespołu

24 kwietnia 2019 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców

Pisma - Zespół Roboczy ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców