Zespół Roboczy ds. Kształcenia zawodowego

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Ireneusz Jabłoński (Centrum im. A. Smitha)

Data powstania zespołu

5 grudnia 2018 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Kształcenia zawodowego

Pisma - Zespół Roboczy ds. Kształcenia zawodowego

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Kształcenia zawodowego