Zespół Roboczy ds. Klimatu i energii

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Ryszard Pazdan (Business Centre Club)

Data powstania zespołu

05.05.2020 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Klimatu i energii

Pisma - Zespół Roboczy ds. Klimatu i energii

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Klimatu i energii