Zespół Roboczy ds. Handlu

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Jan Rakowski (Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza)

Data powstania zespołu

20 listopada 2018 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Handlu

Pisma - Zespół Roboczy ds. Handlu

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Handlu