Zespół Roboczy ds. Franczyzy

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Paweł Tracz

Data powstania zespołu

02.07.2020 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Franczyzy

Pisma - Zespół Roboczy ds. Franczyzy

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Franczyzy