Zespół Roboczy ds. e-dokumentów składanych przez przedsiębiorców

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Data powstania zespołu

23.09.2019 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. e-dokumentów składanych przez przedsiębiorców

Pisma - Zespół Roboczy ds. e-dokumentów składanych przez przedsiębiorców

Organizacje - Zespół Roboczy ds. ds. e-dokumentów składanych przez przedsiębiorców