Zespół Roboczy ds. Branży Motoryzacyjnej

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Data powstania zespołu

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Branży Motoryzacyjnej

Pisma - Zespół Roboczy ds. Branży Motoryzacyjnej

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Branży Motoryzacyjnej