Zespół Roboczy ds. Branży Saperskiej

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Piotr Bik (Stowarzyszenie Przedsiębiorców Branży Saperskiej)

Data powstania zespołu

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Branży saperskiej

Pisma - Zespół Roboczy ds. Branży saperskiej

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Branży saperskiej