Logo Biura Rzecznika Rada Przędsiebiorców

XVII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec polityki klimatycznej

Gdańsk, 1 października 2020 r., godz. 11.00XVII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP odbyło się 1 października 2020 r. o godz. 11.00 w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Temat Posiedzenia: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec polityki klimatycznej.

Posiedzenie podzielone było na trzy bloki tematyczne:

 1. Polityka klimatyczna Polski wobec wyzwań międzynarodowych
 2. Jak zyskać na zmianie polityki klimatycznej? Szanse dla sektora MŚP w Polsce
 3. Przedsiębiorcy wobec wyzwań polityki klimatycznej. Doświadczenia sektorowe i perspektywy na przyszłość

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców transmitowane było na platformie ZOOM.

MULTIMEDIA

AGENDA


11:00

Powitanie

 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
 • Alan Aleksandrowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

11:10

Wystąpienia inauguracyjne

 • Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

11:25

Europejski Zielony Ład – zmiany w polityce klimatycznej Unii Europejskiej

 • Jacek Wasik, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu

11:40

I Panel dyskusyjny Polityka klimatyczna Polski wobec wyzwań międzynarodowych

Moderator: Grzegorz Piątkowski, Przedstawiciel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brukseli

 1. prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 2. dr Leszek Karski, Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Standard Systems
 3. Bartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii, Agencja Rozwoju Przemysłu
 4. Marcin Osowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

13:10

II Panel dyskusyjny Jak zyskać na zmianie polityki klimatycznej? Szanse dla sektora MŚP w Polsce

Moderator: Tomasz Limon, Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza

 1. Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 2. Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Prezes Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego
 3. Marta Babicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Zewnętrznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 4. prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
 5. Karolina Lipińska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 6. Sławomir Halbryt, Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
 7. dr inż. Edyta Witka-Jeżewska, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

14:25

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej przy Politechnice Gdańskiej  

 • Aleksandra Dubiella-Jackowska
 • Magdalena Urbanowicz


14:50

III Panel dyskusyjny Przedsiębiorcy wobec wyzwań polityki klimatycznej. Doświadczenia sektorowe i perspektywy na przyszłość

Moderator: Mikołaj J. Kruczyński, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

 1. Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 2. Ryszard Pazdan, Business Centre Club, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Klimatu i Energii w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP
 3. Karol Wójcik, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP
 4. Dariusz Chrzanowski, Dyrektor Operacyjny Plus Energia Sp. z o.o, b. Wiceprezes Zarządu Energa Obrót S.A.
 5. Zbigniew Szpak, p.o. Prezesa Zarządu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

16:05

Instrumenty Unii Europejskiej dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w okresie pandemii koronawirusa. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

 • Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

16:15

Certyfikacje zielonych programów dla przedsiębiorców

 • Wojciech Płachetka, prawnik, doradca restrukturyzacyjny

16:25

Publiczne programy finansowania projektów związanych z polityką klimatyczną dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA

16:35

Podsumowanie

 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców