Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców


Cele Rady Przedsiębiorców:
 • wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców;
 • monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;
 • diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;
 • opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP;
Opinie wydawane przez Radę dotyczą:
 • projektów aktów prawnych, dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium  RP;
 • wystąpienia z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
 • stanu przestrzegania praw przedsiębiorców na terytorium RP, w tym zasady wolności działalności gospodarczej;
 • prowadzonej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium RP, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.
W skład Rady wchodzą:

organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

 • AKME Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych
 • APPLiA  Polska
 • Automobil Klub Polski
 • Bialskopodlaska Izba Gospodarcza
 • Business Centre Club
 • Cech Metalowy
 • Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowej Soli
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu
 • Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie
 • Centrum im. Adama Smitha
 • Czesko-Polska Izba Handlowa (CPIH)
 • Europejski Klub Biznesu Polska Stowarzyszenie
 • Federacja Gospodarki Żywnościowej RP
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich
 • Forum Polskiego Handlu
 • Francusko-Polska Izba Gospodarcza
 • Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
 • Fundacja ,,Instytut Leszczyński”
 • Fundacja Akcelerator Innowacji
 • Fundacja Aureus Link
 • Fundacja eBiznes Club
 • Fundacja Eno Carpathian
 • Fundacja Firmy Rodzinne
 • Fundacja FOH
 • Fundacja Instytut ad rem
 • Fundacja Instytut Studiów Wschodnich i Forum Ekonomiczne
 • Fundacja Komunalna
 • Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Fundacja ,,Odpowiedzialny Rozwój”
 • Fundacja Polska Przyszłości – Instytut Libertatis
 • Fundacja Pomyśl o Przyszłości
 • Fundacja Praw Dłużnika „Dłużnik też Człowiek”
 • Fundacja Praw Podatnika
 • Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet
 • Fundacja Republikańska
 • Geodezyjna Izba Gospodarcza
 • Inicjatywa Firm Rodzinnych
 • Instytut Wolności Gospodarczej im. Ronalda Reagana
 • IPPCP Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski
 • Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”
 • Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
 • Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
 • Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
 • Izba Gospodarki Elektronicznej
 • Izba Kosmetologów
 • Izba Polskich Przedsiębiorców Poznań
 • Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej
 • Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski
 • Izba Przemysłowo – Handlowa Gospodarki Złomem
 • Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie
 • Izba Przemysłowo – Handlowa Południowej Wielkopolski
 • Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku
 • Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowskich Górach
 • Izba Wydawców Prasy
 • Kaszubski Związek Pracodawców
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • Klaster Logistyczno Transportowy „Północ-Południe”
 • Konfederacja Lewiatan
 • Kongregacja Kupiecka w Nowym Sączu
 • Kongregacja Polskiego Handlu
 • Kongregacja Przemysłowo – Handlowa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza
 • Kongres Polskiego Biznesu
 • Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 • Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
 • Krajowa Izba Targowa
 • Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
 • Krakowska Izba Turystyki
 • Kraśnicka Izba Gospodarcza
 • KZRSS Społem
 • Legnicki Klub Biznesu
 • Lubelska Inicjatywa Społeczna
 • Lubelska Izba Rzemieślnicza
 • Łódzka Federacja Kupiecka
 • Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa
 • Łódzka Organizacja Turystyczna
 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Mazowieckie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców
 • Międzynarodowe Forum Przedsiębiorczości i Biznesu Rodzinnego
 • Naczelna Izba Aptekarska
 • Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
 • Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Kupców i Pracodawców
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
 • Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników
 • Okręgowa Izba Mediatorów
 • Olsztyńska Loża Business Centre Club
 • Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed
 • Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 • Podlaski Związek Pracodawców
 • Poland Business Center World
 • POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych
 • Polska Federacja Fitness
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych
 • Polska Grupa Supermarketów
 • Polska Izba Artykułów Promocyjnych
 • Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
 • Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych
 • Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
 • Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
 • Polska Izba Gospodarki Odpadami
 • Polska Izba Handlu
 • Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
 • Polska Izba Motoryzacji
 • Polska Izba Paliw Płynnych
 • Polska Izba Przemysłu Targowego
 • Polska Izba Przemysłu Skórzanego
 • Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
 • Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów
 • Polska Izba Turystyki
 • Polska Organizacja Franczyzodawców
 • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 • Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet
 • Polska Sieć Handlowa „Unia”
 • Polska Unia Dystrybutorów Stali
 • Polski Instytut Transportu Drogowego
 • Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych
 • Polski Związek Instytucji Pożyczkowych
 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
 • Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami
 • Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów Dostawców i Dystrybutorów
 • Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych
 • Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców
 • Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
 • Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców
 • Polskie Stowarzyszenie Serwisów Urządzeń Domowych
 • Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO
 • Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego
 • Polskie Towarzystwo Geodezyjne
 • Polskie Towarzystwo Gospodarcze
 • Polsko-Arabska Izba KIG
 • Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo Przemysłowa
 • Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Polsko-Włoska Izba Gospodarcza
 • Pomoc Poszkodowanym – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych
 • Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne
 • Porozumienie Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym Przez Organy RP
 • Pracodawcy Pomorza
 • Pracodawcy RP
 • Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
 • Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
 • Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
 • Rada Sektorowa ds. Kompetencji Komunikacji Marketingowej
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku
 • Regionalny Związek Pracodawców w Łodzi
 • Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy RP
 • Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych
 • SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence, chapter Poland
 • Startup Poland
 • Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców
 • Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
 • Stowarzyszenie Ajentów i Franczyzobiorców
 • Stowarzyszenie Aptekarzy Tradycyjnych
 • Stowarzyszenie Branży Eventowej
 • Stowarzyszenie Dolnośląska Rada Społem
 • Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych
 • Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
 • Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów
 • Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Piotrkowskiej
 • Stowarzyszenie Hotele Historyczne w Polsce
 • Stowarzyszenie Komisów.pl
 • Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 • Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”
 • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 • Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich ,,Razem”
 • Stowarzyszenie Kupców Ziemi Łukowskiej
 • Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorców „Krak-Business”
 • Stowarzyszenie Niepokonani 2012
 • Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców
 • Stowarzyszenie Ochrony Praw Poszkodowanych Przedsiębiorców
 • Stowarzyszenie ODPADY-HELP
 • Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
 • Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna
 • Stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych
 • Stowarzyszenie „Polski Recykling”
 • Stowarzyszenie Poszkodowani Przez Grupę Eurocash
 • Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP
 • Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów
 • Stowarzyszenie Producentów Pieczywa
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców Branży Saperskiej
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Pracodawców Nadbużańskich
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poszkodowanych przez Ubezpieczycieli VICTIMA
 • Stowarzyszenie Rady Na Odpady
 • Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich
 • Stowarzyszenie Turystyczna Organizacja Otwarta
 • Stowarzyszenie Vaping Association Polska
 • Stowarzyszenie Warszawska Organizacja Turystyczna
 • Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych
 • Stowarzyszenie Wykonawców i Dostawców Budownictwa
 • Śląski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Unia Szefów Firm Zamojszczyzny
 • Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów
 • Wielkopolska Izba Turystyczna
 • Wielkopolski Klub Kapitału
 • Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy
 • Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • ZIPSEE ,,Cyfrowa Polska”
 • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
 • Związek Aptek Franczyzowych
 • Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek
 • Związek Dealerów Samochodów
 • Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
 • Związek Polskiego Leasingu
 • Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNet
 • Związek Pracodawców Branży Motoryzacyjnej
 • Związek Pracodawców Elektro – Odzysk
 • Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami
 • Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu
 • Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji „MEDIAKOM”
 • Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
 • Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa
 • Związek Pracodawców Przemysłu Tekstylnego
 • Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – Częstochowa
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Rolnych
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska
 • Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza


Wniosek o członkostwo w Radzie Przedsiębiorców

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i koordynowania działań Rady Przedsiębiorców oraz ewidencjonowania jej członków i kontaktów z nimi.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze z zakresu kompetencji Rzecznika, określonych szczególnie w art. 8 i 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648), a także innych ustawowych zadań Rzecznika. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia ww. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Państwa dane otrzymujemy od podmiotu, w imieniu którego Pani/Pan występuje w związku z Państwa funkcją lub relacją z tym podmiotem. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Radzie Przedsiębiorców. Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwizacji w archiwach państwowych.[1]

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • personel biura Rzecznika,
 • inni członkowie Rady Przedsiębiorców / Zespołów Roboczych oraz podmioty biorące udział w ich spotkaniach,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
 • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173) oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej).


Kontakt

Kontakt, e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl lub
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa


Zespoły Robocze

Rada Przedsiębiorców - Posiedzenia i Dokumenty


Bieżące wydarzenia z życia Rady Przedsiębiorców