Informacja prasowa w sprawie wniosku Rzecznika do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnień prawnych

Rzecznik MŚP wnioskuje do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnień prawnych dotyczącego możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie Ustawy nowelizującej. Znowelizowana Ustawa przyznała prawo do prowadzenia aptek wyłącznie osobom fizycznym, posiadającym tytuł zawodowy farmaceuty.

W uzasadnieniu ustawodawca zastrzegł, że nowe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do zezwoleń wydawanych dla nowo powstających aptek.

Moja interwencja dotyczy sprawy, w której spółka wnosi o naniesienie zmiany w zezwoleniu wydanym przed nowelizacją prawa farmaceutycznego. W takim przypadku powoływanie się w decyzji odmownej przez organy inspekcji farmaceutycznej na ustawę, która reguluje wydawanie nowych zezwoleń, stoi w sprzeczności z zasadą przyjaznej interpretacji przepisów, gwarantowaną ustawą „Prawo przedsiębiorców”, i narusza fundamentalne zasady tzw. Konstytucji Biznesu”: zasadę pogłębionego zaufania, pryncypialności, bezstronności i równego traktowania. Żeby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji, wystąpiłem do właściwego resortu z wnioskiem o wydanie objaśnienia prawnego. Zadaniem Rzecznika MŚP jest czuwanie nad tym, by wszystkie urzędy i instytucje państwowe stosowały zasady Konstytucji Biznesu, pamiętając o zasadzie naczelnej: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” – mówi Adam Abramowicz.