Gorące tematy Kongresu 590!

Pół roku Konstytucji Biznesu i rewolucja w podatkach – gorące tematy na Kongres 590! Mówią o tym przedstawiciele:
Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
Izba Polskich Przedsiębiorców
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Biuro Rzecznika MŚP