Firmy mogą przechowywać CV odrzuconych kandydatów do pracy

CV

Dokonana w objaśnieniach wykładnia może być podważona jedynie przez sąd. Dopóki nie pojawi się wyrok, który oznaczałby konieczność zmiany treści objaśnień, dopóty są one wiążące i gwarantują, że przedsiębiorcy, którzy je stosują, nie naruszają prawa – mówi Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.