05.11.2020

Dziesiątka Rzecznika MŚP – wideokonferencja Rzecznika MŚP i BCCW poniedziałek, 9 listopada br., o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie online pt. „DZIESIĄTKA RZECZNIKA MŚP. Systemowe zmiany dla przedsiębiorców – postulaty środowiska gospodarczego zrzeszonego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP”.

w spotkaniu wezmą udział:

 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club,
 • prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC,
 • prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Spotkanie będzie transmitowane na profilach na Facebooku Biura Rzecznika MŚP i Business Centre Club.

Konferencja jest XVIII Posiedzeniem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Dziennikarzy zainteresowanych zadawaniem pytań podczas konferencji prosimy o kontakt: z ramienia Biura Rzecznika MŚP: krystian.cieslak@rzecznikmsp.gov.pl lub z ramienia BCC: emil.mucinski@bcc.plPodczas spotkania online zaplanowano m.in:

– prezentację listu Rzecznika MŚP, popartego przez ponad 200 organizacji przedsiębiorców, do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Przewodniczących Klubów i Kół Parlamentarnych;

– Omówienie „DZIESIĄTKI Rzecznika MŚP”:

 1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców.
 2. Płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia w każdym powiecie.

 3. Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących.

 4. Zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z minimum półrocznym wyprzedzeniem.

 5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach.

 6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego.

 7. Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów.

 8. Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników.

 9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców.

 10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.

– zapoznanie się z perspektywą przedsiębiorców;

– głos środowiska akademickiego.