Debata przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem

Spotkanie z przedsiębiorcami w Poznaniu

Z cyklu „Debaty o sprawach ważkich” ZPP Wielkopolska zorganizowała spotkanie z przedsiębiorcami, pracodawcami i osobami zainteresowanymi poprawą warunków prowadzenia biznesu w Polsce, w którym udział wzięli:

  • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • Cezary Kaźmierczak – Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców,
  • Witold Solski – Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska,
  • Sławomir Rudowicz – Przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Uczestnicy dyskusji przedstawili swoje uwagi wynikające z istniejących regulacji i propozycje ich rozwiązań. Tematem dyskusji było pytanie: „Co przeszkadza przedsiębiorcom, że potrzebny jest im Rzecznik?”

Dyskusja odbyła się w sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Podczas spotkania poruszono m. in. kwestie: regulacji w biznesie, Konstytucji Biznesu, gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaakcentował, że maili i średni przedsiębiorcy to grzybnia, na której wzrasta gospodarka dla społecznego dobra. Zaproponował rozpoczęcie debaty na temat dobrowolności składek na ZUS, podobnie jak ma to miejsce w Niemczech.

Spotkanie objęte było honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego.

Spotkanie z przedsiębiorcami w Poznaniu