Rzecznik MŚP wnioskuje o objaśnienie prawne w sprawie nakazów zwrotu środków przekazanych przedsiębiorcom tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w przypadku nieterminowej wpłaty kwoty kosztów płacy zatrudnionych pracowników pełnosprawnych

Objaśnienia prawne

W związku z faktem, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wydaje decyzje nakazujące przedsiębiorcom zwrot środków przekazanych im tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników … Read More