Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na otwarte posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Logo Biura Rzecznika Rada Przędsiebiorców

Posiedzenie odbędzie się dnia 10 kwietnia 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Tematyka posiedzenia:

  • Praktyka stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – dr Radosław Bulejak, Business Centre Club, Zespół ds Ordynacji Podatkowej
  • Prezentacja portalu biznes.gov.pl – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Prezentacja PARP
  • Europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców Early Warning Europe – Fundacja Firmy Rodzinne
  • Warsztat nt. kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców – ZUS