Ankieta badawcza – COVID-19 a zatrudnianie cudzoziemców

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej zatrudniania cudzoziemców

Wszystkich przedsiębiorców, zwłaszcza tych którzy zatrudniają lub którzy zamierzają albo zamierzali zatrudniać cudzoziemców, zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej w ramach projektu unijnego prowadzonego przez członka Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – Związek Pracodawców Business Centre Club. Ankieta dotyczy bieżącej sytuacji oraz potrzeb przedsiębiorców w zakresie zmian prawa pracy w związku z epidemią COVID-19. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut, jest ona anonimowa. Jej wyniki będą opracowane w ramach raportu, który zostanie rozesłany do wszystkich, którzy wezmą w niej udział. Na jej podstawie zostaną również sformułowane wnioski, co do koniecznych zmian w przepisach.