80 organizacji w Radzie Przedsiębiorców

W Radzie Przedsiębiorców powołanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adama Abramowicza jest już 80 organizacji! Rada zajmuje się m. in. wspieraniem Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, szybkim reagowaniem w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika. To ważny organ doradczy i opiniodawczy. Bardzo dobrze, że już tyle organizacji zajmujących się sprawami przedsiębiorców dołączyło do Rady.